بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب نمایشنامه(38)اگر بمیری

کتاب نمایشنامه(38)اگر بمیری

اثر فلوریان زلر از انتشارات نشر نی


 کتاب مهمان ناخوانده

کتاب مهمان ناخوانده

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات نشر نی


 کتاب پاوانا

کتاب پاوانا

اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو از انتشارات نشر نظر


 کتاب بد

کتاب بد

اثر سدریک بانل از انتشارات نگاه


 کتاب کابل اکسپرس

کتاب کابل اکسپرس

اثر سدریک بانل از انتشارات نگاه


 کتاب مرد کابل

کتاب مرد کابل

اثر سدریک بانل از انتشارات نگاه


 کتاب عشقهای خنده دار

کتاب عشقهای خنده دار

اثر میلان کوندرا از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان


 کتاب تصویرها

کتاب تصویرها

اثر ژروم فراری از انتشارات نگاه


 کتاب نیچه

کتاب نیچه

اثر اشتفن تسوایک از انتشارات مرکز


 کتاب اوندین

کتاب اوندین

اثر ژان ژیرودو از انتشارات نیلا