بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب سه روز و یک زندگی

کتاب سه روز و یک زندگی

اثر پی یر لومتر از انتشارات قطره


 کتاب معرکه

کتاب معرکه

اثر لویی فردینان سلین از انتشارات نشر چشمه


 کتاب دگرگونی ها

کتاب دگرگونی ها

اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو از انتشارات نیلوفر


 کتاب آفریقایی

کتاب آفریقایی

اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو از انتشارات نیلوفر


 کتاب کودک زیر پل و داستانهای دیگر

کتاب کودک زیر پل و داستانهای دیگر

اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو از انتشارات یانار


 کتاب ترانه ای برای سینما

کتاب ترانه ای برای سینما

اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو از انتشارات نشر ثالث


 کتاب سفر درونی

کتاب سفر درونی

اثر رومن رولان از انتشارات نیلوفر


 کتاب موسیقی دانان امروز

کتاب موسیقی دانان امروز

اثر رومن رولان از انتشارات کارنامه


 کتاب امیلی ال

کتاب امیلی ال

اثر مارگریت دوراس از انتشارات نیلوفر


 کتاب کامیون

کتاب کامیون

اثر مارگریت دوراس از انتشارات نیلوفر