بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب مرگ شاه سونگور

کتاب مرگ شاه سونگور

اثر لوران گوده از انتشارات ققنوس


 کتاب عوضی

کتاب عوضی

اثر ژوئل اگلوف از انتشارات افق


 کتاب زندگی دومت زمانی آغاز می شود

کتاب زندگی دومت زمانی آغاز می شود

اثر رافائل ژیوردانو از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه


 کتاب ایران روح یک جهان بی روح

کتاب ایران روح یک جهان بی روح

اثر میشل فوکو از انتشارات نشر نی


 کتاب خانه مرموز

کتاب خانه مرموز

اثر موریس لبلان از انتشارات جامی


 کتاب شاهزاده خانم بابل

کتاب شاهزاده خانم بابل

اثر فرانسوا ماری آروئه دو ولتر از انتشارات جامی


 کتاب چاپلین به روایت بازن

کتاب چاپلین به روایت بازن

اثر آندره بازن - اریک رومر از انتشارات نشر چشمه


 کتاب سینما چیست؟

کتاب سینما چیست؟

اثر آندره بازن از انتشارات هرمس


 کتاب چکاوک

کتاب چکاوک

اثر ژان آنوی از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب آنتیگون

کتاب آنتیگون

اثر ژان آنوی از انتشارات نشر ثالث