بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب بل آمی

کتاب بل آمی

اثر گی دو موپاسان از انتشارات مجید (به سخن)


 کتاب زیباترین جای جهان این جاست

کتاب زیباترین جای جهان این جاست

اثر فرانسس میرالس - کاره سانتوس از انتشارات مروارید


 کتاب جهل مقدس

کتاب جهل مقدس

اثر اولیویه روآ از انتشارات مروارید


 کتاب بن بست و دو فیلمنامه ی دیگر

کتاب بن بست و دو فیلمنامه ی دیگر

اثر رومن پولانسکی از انتشارات مروارید


 کتاب پزشک دهکده

کتاب پزشک دهکده

اثر اونوره دو بالزاک از انتشارات نیلوفر


 کتاب سگ

کتاب سگ

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات نیلوفر


 کتاب نخستین پله ها

کتاب نخستین پله ها

اثر رنه شار از انتشارات کیان افراز


 کتاب ژان ژنه و معماری خلا

کتاب ژان ژنه و معماری خلا

اثر مهتاب بلوکی از انتشارات نشر نی


 کتاب مراقبت شدید

کتاب مراقبت شدید

اثر ژان ژنه از انتشارات نیماژ


 کتاب طلا

کتاب طلا

اثر بلز ساندرار از انتشارات امیرکبیر