کتاب آخر خط

اثر ر اعتمادی از انتشارات شادان-ادبیات فرانسه

مثل يك معجزه بودی برای من برای تمام آن‌چه تا امروز داشته‌ام و شده‌ام تو آمدی و با نگاهت به زندگی زندگی‌ام را سراپا در هم ريختی. نه! مطمئن باش كه من تنها و تنها آنچه را در وجود تو پنهان شده بود يافتم و گرد از آن زدودم من گوهر گم‌شده‌ات را صيقل دادم و وادارت كردم خودت را بيابی. شايد هم اين معجزه‌ی عشق است، نه آدم‌ها كه بيابند همديگر را و بر هم اثر بگذارند چون جوانه از دل پنهان خاك سربرآرند و ببالند و پيدا شوند. ديگر اين پايان دنيا نيست اين آغاز عشق است در آخر خط يك خط كه تنها با معجزه‌ی عشق جان می‌گيرد.


خرید کتاب آخر خط
جستجوی کتاب آخر خط در گودریدز

معرفی کتاب آخر خط از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آخر خط


 کتاب باغ های تسلّا
 کتاب خطابه ها
 کتاب پرومته سست زنجیر
 کتاب زخم ما چندان تازه نیست
 کتاب دو گفت و گو
 کتاب کریستین لاگارد