کتاب آوازهای کوچکی برای ماه

اثر گوستاو فلوبر از انتشارات افق - مترجم: گلاره جمشیدی-ادبیات فرانسه