کتاب آونگ فوکو

اثر اومبرتو اکو از انتشارات روزنه - مترجم: رضا علیزاده-ادبیات فرانسه

A superb cerebral entertainment about three editors who cook up a hoax-involving the Templar Knights, Stonehenge, the Cabala, and Brazilian voodoo, among other things-that suddenly becomes all too real. Translated by William Weaver. A Helen and Kurt Wolff Bookخرید کتاب آونگ فوکو
جستجوی کتاب آونگ فوکو در گودریدز

معرفی کتاب آونگ فوکو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آونگ فوکو


 کتاب نظم اشیاء: دیرینه شناسی علوم انسانی
 کتاب رنجبران دریا
 کتاب قلعه مالویل
 کتاب آنجا که ایمانم را رها کردم
 کتاب یک زندگی
 کتاب قهرمانان و گورها