کتاب اتاق روشن

اثر رولان بارت از انتشارات حرفه نویسنده - مترجم: فرشید آذرنگ-ادبیات فرانسه

This personal, wide-ranging, and contemplative volume--and the last book Barthes published--finds the author applying his influential perceptiveness and associative insight to the subject of photography. To this end, several black-and-white photos (by the likes of Avedon, Clifford, Hine, Mapplethorpe, Nadar, Van Der Zee, and so forth) are reprinted throughout the text.خرید کتاب اتاق روشن
جستجوی کتاب اتاق روشن در گودریدز

معرفی کتاب اتاق روشن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اتاق روشن


 کتاب پدر کشی
 کتاب خرده جنایت های زناشوهری
 کتاب هلوئیز جدید یا نامه های دو عاشق
 کتاب اعترافات
 کتاب فلسفه چیست
 کتاب مارسل پروست و ادراک زمان