کتاب ایران روح یک جهان بی روح

اثر میشل فوکو از انتشارات نشر نی - مترجم: نیکو سرخوش-ادبیات فرانسه

ایران: روح یک جهان بی‌روح و ۹ گفت‌وگوی دیگر

نقش روشنفکر این نیست که به دیگران بگوید چه باید بکنند. روشنفکر به چه حقی می‌تواند چنین کند؟ و به‌یاد آورید تمام آن پیش‌گویی‌ها، نویدها، حکم‌ها و برنامه‌هایی که روشنفکران در دو سده‌ی گذشته بیان کردند و اکنون اثرها و نتیجه‌های‌شان را می‌بینیم

کار روشنفکر این نیست که اراده‌ی سیاسی دیگران را شکل دهد؛ کار روشنفکر این است که از رهگذر تحلیل‌هایی که در عرصه‌های خاص خود انجام می‌دهد، امور بدیهی و مسلم را از نو مورد پرسش و مطالعه قرار دهد، عادت‌ها و شیوه‌های عمل و اندیشیدن را متزلزل کند، آشنایی‌های پذیرفته‌شده را بزداید، قاعده‌ها و نهادها را از نو ارزیابی کند، و بر مبنای همین دوباره مسئله‌کردن (که در آن روشنفکر حرفه‌ی خاصِ روشنفکری‌اش را ایفا می‌کند) در شکل‌گیری اراده‌ی سیاسی (که در آن می‌بایست نقش شهروندی‌اش را ایفا کند) شرکت کند


خرید کتاب ایران روح یک جهان بی روح
جستجوی کتاب ایران روح یک جهان بی روح در گودریدز

معرفی کتاب ایران روح یک جهان بی روح از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ایران روح یک جهان بی روح


 کتاب روزی که زندگی کردن را آموختم
 کتاب مگه امشب چه فرقی با بقیه ی شب ها داره؟
 کتاب قوم شناسی سیاسی
 کتاب نامزدی آقای ایر
 کتاب فلسفه در 30 روز
 کتاب دوران تحقیر