کتاب برادرزاده ی رامو

اثر دنی دیدرو از انتشارات نشر چشمه - مترجم: مینو مشیری-ادبیات فرانسه

برادر زادهٔ رامو گفت‌وگویی خیالی میان نویسنده و شخصیتی خاص است که به او رند و لاابالی گفته می‌شد، جریان دارد و در حین این گفت و گو دیدرو دربارهٔ انواع مصادیق مانند اخلاق، عشق، آموزش، مذهب و سرنوشت و بحث می‌کند. نظراتی که این کتاب را یکی از مهم‌ترین آثار داستانی-فلسفی قرن هجدهم کرده است.


خرید کتاب برادرزاده ی رامو
جستجوی کتاب برادرزاده ی رامو در گودریدز

معرفی کتاب برادرزاده ی رامو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب برادرزاده ی رامو


 کتاب لبخند زنان
 کتاب اعترافات
 کتاب گریز دلپذیر
 کتاب در مدح عشق
 کتاب امیلی ال
 کتاب باران تابستان