کتاب برزخ بی گناهان

اثر کارین ژیه بل از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: آریا نوری-ادبیات فرانسه

اسم من رافائل است، تا اين لحظه چهارده سال از زندگی‌ام را پشت ميله‌های زندان سپری كرده‌ام. با برادر كوچكترم ويليام، جواهراتی به ارزش سی ميليون يورو را به سرقت برده‌ايم. اين اتفاق قرار بود بهترين رخداد زندگی‌مان باشد ولی در عوض تبديل به يك حمام خون شد. دو كشته و يك زخمی. فرد زخمی برادرم است. بنابراين بايد او را به جايی برسانم كه بتوانم در اسرع وقت درمانش كنم... ؛


خرید کتاب برزخ بی گناهان
جستجوی کتاب برزخ بی گناهان در گودریدز

معرفی کتاب برزخ بی گناهان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب برزخ بی گناهان


 کتاب جامعه مصرفی
 کتاب فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی
 کتاب مالک دنیا
 کتاب فریادها
 کتاب شاهد
 کتاب همچنان به هیچ وجه