کتاب تئاتر فلسفه

اثر میشل فوکو از انتشارات نشر نی - مترجم: نیکو سرخوش-ادبیات فرانسه

گزیده‌ای از درس‌گفتارها، کوتاه‌نوشت‌ها، گفت‌وگوها و...‏


خرید کتاب تئاتر فلسفه
جستجوی کتاب تئاتر فلسفه در گودریدز

معرفی کتاب تئاتر فلسفه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تئاتر فلسفه


 کتاب در کافه ی جوانی گم شده
 کتاب فلسفه چیست
 کتاب دلهره هستی
 کتاب سارازین وفاچینوکانه
 کتاب دست های آلوده
 کتاب زیبایی شناسی