کتاب جنایت کنت نوویل

اثر آملی نوتومب از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: ویدا سامعی-ادبیات فرانسه

کنت نوویل نجیب زاده‌ای واقعی است که ورشکست شده است و تا از دست دادن قصرش فاصله‌ای ندارد. از آن بدتر چیزی است که به گفته‌ی یک پیشگو برایش اتفاق خواهد افتاد، آن هم درست وسط آخرین مهمانی بزرگ سالانه‌ی او که به زندگی‌اش بسته است. هنر میزبانی کنت نوویل در این مهمانی‌های سالانه نامش را بر سر زبان‌ها انداخته است اما با اتفاقی که طبق پیشگویی در این آخرین مهمانی رخ خواهد داد خوشنامی‌اش در خطر خواهد افتاد... ؛

مانند تمام داستان‌های املی نوتوم پایانی غیرقابل پیش‌بینی در انتظار خواننده است؛


خرید کتاب جنایت کنت نوویل
جستجوی کتاب جنایت کنت نوویل در گودریدز

معرفی کتاب جنایت کنت نوویل از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جنایت کنت نوویل


 کتاب ترانه ای برای سینما
 کتاب موسیقی دانان امروز
 کتاب عذاب روح
 کتاب کتاب بیهوده
 کتاب اسرار معدن زغال سنگ
 کتاب مردی که می خندد