کتاب جنگل تاریکی ها

اثر کاساندرا ادونل از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: مهدی ضرغامیان-ادبیات فرانسه

گابريل با آستين لباسش گرد و خاک روی كتاب را پاک كرد و با صدای بلند خواند: «اژدهاک دهان سوچاک!»

همين كه آخرين كلمه را بر زبان آورد، نور خيره‌كننده‌ای از جلد كتاب برخاست. حروف طلايی‌رنگی از روی جلد كتاب شروع به لغزيدن كردند و روی دست‌ها و بازوها و صورت گابريل راه افتادند و تمام بدن او را پر كردند. انگار كه بدنش پر از خالكوبی‌های متحرک و لرزان شده بود.

زوئه از ترس فريادی كشيد: «كتاب را ول كن! ولش كن!»


خرید کتاب جنگل تاریکی ها
جستجوی کتاب جنگل تاریکی ها در گودریدز

معرفی کتاب جنگل تاریکی ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جنگل تاریکی ها


 کتاب گفتمان حکایت
 کتاب دنیای شیرین ناتمام
 کتاب درمانگاه فلسفه
 کتاب در وادی درد
 کتاب چشمۀ جادو
 کتاب جنگل تاریکی ها