کتاب خپل السلطنه ها و لندوک الدوله ها

اثر آندره موروا از انتشارات پریان - مترجم: پریا لطیفی خواه-ادبیات فرانسه

در مجموعه انتخاب پریان بر آثار کوتاه و بلند فانتزی و علمی‌تخیلی متمرکز شده‌ایم و قصد داریم آثار شاخص این دو ژانر و زیرشاخه‌های آن‌ها را عرضه کنیم. معیارمان در این آثار، فقط پرفروش بودن یا جایزه بردن آن‌ها نبوده است، بلکه آثاری را انتخاب کرده‌ایم که خواند‌ن‌شان برای شناخت بیشتر این دو ژانر لازم تلقی شده است. این آثار انتخاب ماست؛ انتخاب پریان، ولی از شنیدن نظرات اهل فن برای پربارتر شدن مجموعه استقبال می‌کنیم


خرید کتاب خپل السلطنه ها و لندوک الدوله ها
جستجوی کتاب خپل السلطنه ها و لندوک الدوله ها در گودریدز

معرفی کتاب خپل السلطنه ها و لندوک الدوله ها از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خپل السلطنه ها و لندوک الدوله ها


 کتاب مجموعه اشعار پل الوار
 کتاب مسافر کشتی پولاریس
 کتاب ناشناخته ماندگان
 کتاب از چشم نابینایان
 کتاب فلسفه برای مبارزان
 کتاب تصویرها