کتاب درآمدی به روایت شناسی

اثر رولان بارت از انتشارات هرمس - مترجم: هوشنگ رهنما-ادبیات فرانسه

این کتاب شامل مقالات «روایت‌شناسی» از جرالد پرینس، «درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها» از رولان بارت و «تحلیل متن ادبی» از تزوتان تودوروف است.


خرید کتاب درآمدی به روایت شناسی
جستجوی کتاب درآمدی به روایت شناسی در گودریدز

معرفی کتاب درآمدی به روایت شناسی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درآمدی به روایت شناسی


 کتاب سه تفنگدار
 کتاب نایب کنسول
 کتاب تودوروف در تهران
 کتاب مالک دنیا
 کتاب کلودیوس بومبارناک
 کتاب دهقانان