کتاب درآمدی به روایت شناسی

اثر رولان بارت از انتشارات هرمس - مترجم: هوشنگ رهنما-ادبیات فرانسه

این کتاب شامل مقالات «روایت‌شناسی» از جرالد پرینس، «درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها» از رولان بارت و «تحلیل متن ادبی» از تزوتان تودوروف است.


خرید کتاب درآمدی به روایت شناسی
جستجوی کتاب درآمدی به روایت شناسی در گودریدز

معرفی کتاب درآمدی به روایت شناسی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب درآمدی به روایت شناسی


 کتاب تصویر زیبا
 کتاب سینماگران بزرگ 1
 کتاب جزیره اسرار آمیز
 کتاب مراقبت و تنبیه
 کتاب ریش آبی
 کتاب مثل خاری در انگشت