کتاب درجه صفر نوشتار

اثر رولان بارت از انتشارات هرمس - مترجم: شیریندخت دقیقیان-ادبیات فرانسه

این اثر در دو بخش تدوین شده است ، بخش نخست شامل:ـ
اسلوب نوشتار چیست
نوشتارهای سیاسی
اساوب نوشتار و رمان
آیا اسلوب نوشتار شاعرانه وجود دارد
بخش دوم شامل:ـ
پیروزی و شکست نوشتار بورژوازی
صناعت سبک
نوشتار و انقلاب
نوشتار و سکوت
نوشتار و گفتار
آرمانشهرزبان


خرید کتاب درجه صفر نوشتار
جستجوی کتاب درجه صفر نوشتار در گودریدز

معرفی کتاب درجه صفر نوشتار از نگاه کاربران
بارت به عنوان یک فیلسوف تعلیم داده شد، بنابراین گزارش او از تاریخ ادبیات فرانسوی، کمی اندک است. همچنین سخنرانی های او بسیار مختصر و یکپارچه به نظر می رسد. به این ترتیب، این یک متضاد تحریک آمیز برای ژان پل سارتر به طور مساوی مربوط به ادبیات است، و برخی از نقاط ضعف در مورد سارتر را برای یک @ committed @ یا @ eng @ literature مطرح می کند.

مشاهده لینک اصلی
من این کتاب را به عنوان مقدمه ای برای بارت توصیه نمی کنم. سوزان سونتاگ حتی به نظر می رسد همین طور فکر می کند. او مقدمه را نوشت. اگر بخواهید بارت را تسکین دهید، بهتر است که اسطوره ها را توصیه کنم. البته، چگونه شما را بخوانید تا شما را بخوانند.

مشاهده لینک اصلی
دقیقا همان چیزی که من انتظار داشتم، اما نه زمان بد. من واقعا فقط نیمه بعد را دوست داشتم وقتی که بارت در مورد رانندگی به سوی زبان تازه در رمان صحبت می کرد. یکی از چیزهایی که ریدلی واکر را دوست دارد، شگفتی دارد.

مشاهده لینک اصلی
معرفی، توسط سوزان Sontag، به من یک تصویر واضح از آنچه انتظار می رود. این خیلی خوبه. من فکر می کنم چیزی که من دوباره بخوانم وقتی یک پس زمینه کمی دارد، بیش از حد احتمال دارد پس از Ive خواندن سارتر ادبیات چیست؟

مشاهده لینک اصلی
با تشکر از شما، متی برای پذیرایی از پیشنهاد شما برای خواندن چیزی در همان زمان. مکالمات بسیار مثبت هستند! و بارت به عنوان یک هنرمند زیبا و روشن شناخته می شود.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب درجه صفر نوشتار


 کتاب راز ویلیام استورتیس
 کتاب ژان باروا
 کتاب نامه مرموز
 کتاب پرنسیپ
 کتاب صومعه ی کوچک
 کتاب سیاه (درخشش یک نا-رنگ)