کتاب راپسودی فرانسوی

اثر آنتوان لورن از انتشارات فرهنگ آرش - مترجم: مهسا ابهری-ادبیات فرانسه

به زنی كه سی سال پيش دوست داشته‌ايد و اكنون در يك ايستگاه قطار با او برخورد كرده‌ايد، چه می‌توان گفت؟ زنی كه می‌دانيد فقط چند دقيقه در مصاحبتش خواهيد بود و پس از آن ديگر هيچ وقت او را نمی‌بينيد. گويی نزد يك پيش‌گو رفته‌ايد و ورق تاروتی كشيده‌ايد و زندگی برای‌تان اين اتفاق خوب را رقم زده است. طره‌ی موی بلندی را كه روی چشمش افتاده بود، كنار زد و موهايش را به روی شانه‌هايش انداخت. در چهره‌اش تغييراتی ايجاد شده بود اما هنوز شباهت زيادی با همان دختر جوان دهه‌ی ۱۹۸۰ به چشم می‌خورد. غبار ساليان روی خطوط چهره‌اش نشسته بود و... ؛


خرید کتاب راپسودی فرانسوی
جستجوی کتاب راپسودی فرانسوی در گودریدز

معرفی کتاب راپسودی فرانسوی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب راپسودی فرانسوی


 کتاب ژاک قضا و قدری و اربابش
 کتاب پدر
 کتاب مرگ نور
 کتاب برای این لحظه متشکرم
 کتاب ماجراهای گرگ شرور
 کتاب مردی با چمدانهایش