کتاب رویارویی با گایا

اثر برونو لاتور از انتشارات علم - مترجم: رویا منجم-ادبیات فرانسه
خرید کتاب رویارویی با گایا
جستجوی کتاب رویارویی با گایا در گودریدز

معرفی کتاب رویارویی با گایا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رویارویی با گایا


 کتاب غلبه بر کمرویی
 کتاب عشق… و شب های پاریس
 کتاب صور بنیانی حیات دینی
 کتاب نشانه شناسی سینما
 کتاب محاکمه
 کتاب اسطوره سوپرمن