کتاب ریش آبی

اثر آملی نوتومب از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: ویدا سامعی-ادبیات فرانسه

رمان ریش آبی به قلم سحرانگیز املی نوتوم روایتی مدرن از افسانه‌ای کهن است که از یک آگهی عجیب اجارهٔ اتاق و زنان متعددی که در صف انتظار بخت خویش نشسته‌اند آغاز می‌شود و ما را تا پایانی پیش‌بینی‌ناپذیر به دنبال خود می‌کشاند.


خرید کتاب ریش آبی
جستجوی کتاب ریش آبی در گودریدز

معرفی کتاب ریش آبی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ریش آبی


 کتاب منگی
 کتاب کمی قبل از خوشبختی
 کتاب چرم ساغری
 کتاب خسیس
 کتاب لوکرس بورژیا
 کتاب سوییت فرانسوی