کتاب زن سی ساله

اثر اونوره دو بالزاک از انتشارات ابر سفید - مترجم: محمد آریان-ادبیات فرانسه

ژولی دختر جوانی است كه عاشق پسری هوس‌باز و نامناسب شده، پدر ژولی او را از اين مرد برحذر می‌دارد؛ اما نهايتا ژولی با او ازدواج می‌كند و چه زود متوجه می‌شود زندگيش را باخته است و اين مرد با زنان ديگر مراوده دارد. ژولی تلاش می‌كند پاك‌دامن بماند و سراغی از عشق نگيرد اما… ؛


خرید کتاب زن سی ساله
جستجوی کتاب زن سی ساله در گودریدز

معرفی کتاب زن سی ساله از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب زن سی ساله


 کتاب این جا مال من است
 کتاب چه بر سر وحشی سفید آمد؟
 کتاب نبرد
 کتاب مواضع
 کتاب سینما چیست؟
 کتاب بچه های بهشت