کتاب زیبایی شناسی

اثر ژان پل سارتر از انتشارات قطره - مترجم: رضا شیرمرز-ادبیات فرانسه

ژان پل سارتر، فیلسوف مشهور فرانسوی، هنرمندان مانند تینتورتو، کالدر، لاپویجد، تیتین، رافائل و مایکل آنلو را در بحث درباره اینکه چگونه هنر عظیم گذشته به چالش های دورانش مربوط است، اشاره می کند. مقالات در زیبایی شناسی یک مجموعه تحریک آمیز است که طبیعت هنر و معنای آن را در نظر می گیرد. سارتر "عملکرد" هنرمند و رابطه هنرمند و هنرمند با شرایط انسانی را در نظر می گیرد. سارتر نگرانی عمیق خود را در مورد احساسات هنرمند با تحلیل جالب از تکنیک های هنرمند به عنوان خالق درمی آورد. نتیجه یک مانیفست پر جنب و جوش از زیبایی شناسی اگزیستانسیالیستی است.


خرید کتاب زیبایی شناسی
جستجوی کتاب زیبایی شناسی در گودریدز

معرفی کتاب زیبایی شناسی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زیبایی شناسی


 کتاب کلودیوس بومبارناک
 کتاب مالون می میرد
 کتاب صورت جلسه
 کتاب لوکرس بورژیا
 کتاب اعترافات
 کتاب راهی برای رهایی