کتاب شغل پدر

اثر سورژ شالاندن از انتشارات نیلوفر - مترجم: مهستی بحرینی-ادبیات فرانسه

سرژ شالاندن با «شغل پدر» راهی برای فراتر رفتن از خويش يافته است. «شغل پدر» رمانی نيست كه به ذهن استراحت بدهد؛ خواننده با آن فرياد می‌زند، اعتصاب می‌كند، توطئه می‌كند. خواندن «شغل پدر» چنان دگرگونی عجيبی در خواننده ايجاد می‌كند كه به طرز فراموش‌نشدنی حس می‌كنيد سرژ شالاندن از آغاز يك كيمياگر ادبی بوده است. زمانی كه انسان سعی در رو در رو شدن و نگاه كردن به دوران كودكی خود را دارد به نهايت زيبايی دست می‌يابد. عجب كتابی است «شغل پدر»! در هر صفحه، خواننده را با فروتنی سبك، شدت احساسات، و بازتابی زيبا از داستان، جذب می‌كند تا زمانی كه عدم واقعيت داشتن حقيقت را بپذيرد. «شغل پدر» داستانی نفس‌گير ميان دوران كودكی و دنيای فردی بالغ است، كه مابين آن‌ها تعادل ايجاد می‌كند. بهتر است آن را داستانی بين درام و كمدی بدانيم؛


خرید کتاب شغل پدر
جستجوی کتاب شغل پدر در گودریدز

معرفی کتاب شغل پدر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شغل پدر


 کتاب افزار کرگرافی
 کتاب کلاه رئیس جمهور
 کتاب حمله به آسیاب
 کتاب روش های عملی مانیتیسم ، هیپنوتیسم و تلقین
 کتاب کتاب سیاه 3
 کتاب نانتاس