کتاب ضد سنت بوو

اثر مارسل پروست از انتشارات مروارید - مترجم: احمد پرهیزی-ادبیات فرانسه

«ضدِ سَنت بوو» با عنوان دوم «خاطره‌های بامداد» نوشتاری است در حوزه نقد ادبی از مارسل پروست که با ترجمه احمد پرهیزی در انتشارات مروارید منتشر شده است. این رمان ۳۱۰ صفحه دارد و در چاپ نخست ۱۱۰۰ نسخه تیراژ دارد.
مارسل پروست شیفته ادبیات و کتاب بود «ضدِ سَنت بوو» را نوشت تا به خوانندگان ادبیات بیاموزد چگونه کتاب بخوانند و نیز می‌خواست آنان را در لذت مطالعه شریک کند بدین خاطر زبانِ پروست در این کتاب ساده تر و آشکارتر از دیگر نوشته ‌های اوست اما در پشت این سطرهای واضح نبوغِ او به چشم می‌آید. خودش در نامه ای این اثر را «رمانی عظیم» نامیده است. «ضدِ سنت بوو» اکنون اثری کلاسیک در ادبیات معاصر محسوب می‌شود
بخش‌هایی از این کتاب نقدِ بی رحمانه و صریحِ پروست بر دیدگاه‌های سنت بوو مشهورترین منتقد ادبی فرانسوی آن دوران است و در باقی فصل ها نویسنده با زبانی شاعرانه و گاه طنزآمیز از زنان مردان و قلم به دستانی می‌گوید که دوستشان دارد. گاه خاطره می‌گوید و گاه قصه و زمانی حدیث نفس می‌کند. با این کتاب به واقع وارد دفتر کار مارسل پروست می‌شویم تا ببینیم یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان قرن بیستم چگونه می‌نوشت چگونه می‌اندیشید و چگونه روزگار می‌گذراند. نخستین طرح‌های اثر سترگ پروست «در جستجوی زمانِ گمشده» نیز در این کتاب دیده می‌شود. ضمن آن که عشق اضطرابِ جدایی گذشته مطالعه و نیز معنای هنر و ادبیات از جمله مفاهیم اصلی کتاب هستند


خرید کتاب ضد سنت بوو
جستجوی کتاب ضد سنت بوو در گودریدز

معرفی کتاب ضد سنت بوو از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ضد سنت بوو


 کتاب سرگذشت سورئالیسم
 کتاب اگر بمیری
 کتاب زنبق دشت
 کتاب قدیس فرودستان
 کتاب مگره نزد فلاماندها
 کتاب پیمان سحرگاهی