کتاب عشق اول

اثر ساموئل بکت از انتشارات نشر ثالث - مترجم: سهیل سمی-ادبیات فرانسه

دست كم وقتی كنارش بودم، می‌توانستم به چيزی غير از او فكر كنم، به چيزهای مطمئن و قديمی، و به اين ترتيب كم كمك، مثل كسی كه به قعر و اعماق چيزی فرو می‌رود، ديگر می‌توانستم به هيچ‌چيز فكر نكنم. و می‌دانستم تاوان دوری از او از دست دادن اين آزادی است، آزادی برای اين كه به هيچ چيز فكر نكنم. عشق محور اصلی «عشق اول و ديگر نوشته‌ها»ی بكت است؛ تقابل بيان و عدم بيان ـ و نه بيان‌پذيري ـ و ارتباطش با درد كه در آثار بكت حضوری فراگستر دارد؛


خرید کتاب عشق اول
جستجوی کتاب عشق اول در گودریدز

معرفی کتاب عشق اول از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب عشق اول


 کتاب نبرد واژگان علیه نابودی
 کتاب مرگ و چند داستان دیگر
 کتاب شبی در چهارراه
 کتاب رساله گفتار در روش به راه بردن عقل
 کتاب کافکا به سوی ادبیات اقلیت
 کتاب افسانه عشق