کتاب فسه ها

اثر ساموئل بکت از انتشارات نشر چشمه - مترجم: مهدی نوید-ادبیات فرانسه

زمين كهن، بس است دروغ، تو را ديده‌ام، من بودم، با چشم‌های گرسنه‌ی ديگرم، خيلی دير است. تو با من می‌شوی، اين تو می‌شود، من می‌شود، ما می‌شود، هرگز ما نبود اين. فسه‌ها از مهم‌ترين آثار ساموئل بكت است كه بازی استادانه‌ی او با نحو برجسته‌اش كرده است؛ اثری در ستايش زيبايی و سترونی زبان؛


خرید کتاب فسه ها
جستجوی کتاب فسه ها در گودریدز

معرفی کتاب فسه ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فسه ها


 کتاب مهتاب عشق
 کتاب ضد سنت بوو
 کتاب ضد خاطرات
 کتاب درباره ی نمایش
 کتاب خاکستر ناتمام
 کتاب نظارت عالیه