کتاب فلسفه چیست

اثر ژیل دلوز از انتشارات نشر نی - مترجم: محمدرضا آخوندزاده-ادبیات فرانسه

هر مفهومی رخداد را به روش خودش برش می‌زند [= شکل می‌دهد] و باز‌ـ‌برش می‌زند. عظمت هر فلسفه‌ای برحسب طبیعت رخدادهایی اندازه‌گیری می‌شود که مفاهیم آن فلسفه ما را به آن فرامی‌خوانند یا آن فلسفه ما را قادر به رهاکردن آن در مفاهیم می‌سازد. لذا مقتضی است که پیوند یکتا و انحصاری میان مفاهیم و فلسفه به‌مثابه رشته‌ای آفریننده، با ظریف‌ترین جزئیاتش مورد بررسی و سنجش قرار گیرد. مفهوم از آنِ فلسفه است و به چیزی جز فلسفه تعلق ندارد.


خرید کتاب فلسفه چیست
جستجوی کتاب فلسفه چیست در گودریدز

معرفی کتاب فلسفه چیست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فلسفه چیست


 کتاب مگره و آقای شارل
 کتاب ساوانا بای
 کتاب مجموعه آثار آنا گاوالدا
 کتاب اگر بمیری
 کتاب 81490
 کتاب زنان تروا