کتاب فیگورهای تاریخ

اثر ژاک رانسیر از انتشارات مانیاهنر‏‫ - مترجم: فرهاد اکبرزاده-ادبیات فرانسه
خرید کتاب فیگورهای تاریخ
جستجوی کتاب فیگورهای تاریخ در گودریدز

معرفی کتاب فیگورهای تاریخ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فیگورهای تاریخ


 کتاب آموزه های شکست
 کتاب کلود دبوسی
 کتاب هانون
 کتاب کروتزر
 کتاب دوازده دوئت کوچک
 کتاب نقش مایه های معماری گوتیک