کتاب مجموعه اشعار شارل بودلر

اثر شارل بودلر از انتشارات نگاه - مترجم: نیما زاغیان-ادبیات فرانسه

Presents the first American translation of the complete text of Baudelaires 1857 masterwork and includes the complete original French texts for easy comparison.


خرید کتاب مجموعه اشعار شارل بودلر
جستجوی کتاب مجموعه اشعار شارل بودلر در گودریدز

معرفی کتاب مجموعه اشعار شارل بودلر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مجموعه اشعار شارل بودلر


 کتاب آدلف
 کتاب حسادت
 کتاب آواره
 کتاب آنجا که ایمانم را رها کردم
 کتاب با دلباختگی
 کتاب ایفی ژنی