کتاب مقدمه کیمبریج برمارسل پروست

اثر آدام وات از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: قاسم مومنی-ادبیات فرانسه

رمان در جست‌وجوی زمان از دست رفته مسیر ادبیات روایی مدرن را تغییر داد. کتاب حاضر مقدمه‌ای بر زندگی پروست، زمینهٔ فرهنگی، تاریخی و اجتماعی آثار و ارزیابی نخستین نوشته‌های اوست. بخش اصلی کتاب مطالعهٔ تفصیلی در جست‌وجوی زمان از دست‌رفته است و علاوه بر توجه به روساخت فوق‌العادهٔ آن، تصاویر منفرد، ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های نثر خوش‌ساخت پروست را نیز نشان می‌دهد.
در این کتاب سعی می‌کنیم پا را از مسئلهٔ نخ‌نماشدهٔ شیرینی مادلن و خاطره فراتر بگذاریم و خواننده را با هنر زبانی پروست، دلمشغولی‌های او دربارهٔ امور ناپایدار و پیش‌بینی‌ناپذیر زندگی، امیال، حسادت‌ها و ماهیت واقعیت آشنا کنیم.


خرید کتاب مقدمه کیمبریج برمارسل پروست
جستجوی کتاب مقدمه کیمبریج برمارسل پروست در گودریدز

معرفی کتاب مقدمه کیمبریج برمارسل پروست از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مقدمه کیمبریج برمارسل پروست


 کتاب گمشدگان ژاپنی
 کتاب سر به روی شانه ها
 کتاب نظارت عالیه
 کتاب لیدی ال
 کتاب حسادت
 کتاب دایناسورها