کتاب میرا

اثر کریستوفر فرانک از انتشارات امیرکبیر - مترجم: لیلی گلستان-ادبیات فرانسه

میرا تصویرگر جامعه‌ای است که «فردیت» هیچ معنایی در آن ندارد. به زبان جامعه‌شناختی، میرا از جامعه‌ای سخن می‌گوید که اصالت با جمع است نه فرد. در چنین جامعه‌ای حتی اگر «فردیتی» را بتوان متصور بود، فردیتی است که تجلی ارزشهای جمعی جامعه است. در چنین جامعه‌ای عرصه خصوصی، شخصی یا فردی -حتی در فردی‌ترین امور مانند روابط جنسی- نه تنها ضد ارزش یا نامطلوب، بلکه فراتر از آن، اساساً مهمل و بی‌معنی‌ست.


خرید کتاب میرا
جستجوی کتاب میرا در گودریدز

معرفی کتاب میرا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب میرا


 کتاب جرات داشته باش‏‫
 کتاب نبردی برای نجابت
 کتاب چکاوک
 کتاب دیدرو
 کتاب پاندمی
 کتاب روح تروریسم