کتاب پسرعمو پون

اثر اونوره دو بالزاک از انتشارات نگاه - مترجم: شادی ابطحی-ادبیات فرانسه

بالزاک نویسنده‌ی بزرگ فرانسوی مجموعه ای عظیم خلق کرده به اسم کمدی انسانی.

این مجموعه رمان‌ها که در عمر کوتاه نویسنده خلق شده شگفتی آور است و تصویری زنده، جاندار و بس ملموس از فرانسه‌ی قرن نوزدهم که طبقات جدید اجتماعی کم کم پا به عرصه می نهد ارائه می دهد. مارکس فیلسوف بزرگ آلمانی خواندن آثار بالزاک را بهترین کار برای شناخت جامعه‌ی قرن نوزدهم اروپا می داند . « پسرعمو پون » یکی از آثار این مجموعه عظیم است که نویسنده با تصویر کردن زندگی پون پیرمرد مجردی که عاشق آثار عتیقه و غذاست روابط طبقات اجتماعی مختلف را با همه‌ی ویژگی‌هایشان مثل حرص، طمع، دروغگویی و رذالت به نمایش می گذارد.


خرید کتاب پسرعمو پون
جستجوی کتاب پسرعمو پون در گودریدز

معرفی کتاب پسرعمو پون از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پسرعمو پون


 کتاب تریستان و ایزوت
 کتاب لیدی ال
 کتاب در هزار تو
 کتاب پدر حضانتی
 کتاب خرده جنایت های زناشوهری
 کتاب چرا امشب مثل هر شب نیست؟