کتاب چرا گربه چهار دست و پا فرود می آید؟

اثر مارک لوی از انتشارات فاطمی - مترجم: محمدعلی جعفری-ادبیات فرانسه

آیا می دانید چرا گربه ها هنگام سقوط همیشه روی پاهایشان فرود می آیند؟ این سؤال به همراه 76 پارادوکس و معمای فیزیکی جالب دیگر و ارائة راه حل آن ها، موضوع اصلی این کتاب است. بیشتر معماهای این کتاب در نگاه اول خلاف انتظار به نظر می رسند. اما می توان آن ها را تنها با تکیه بر شم فیزیکی و گاهی هم قدری سواد ریاضی حل کرد. برای استفاده از مطالب این کتاب، به آشنایی پیشرفته با فیزیک و ریاضیات نیاز نیست و سواد ریاضی در حد دورة دوم آموزش متوسطه کافی است.


خرید کتاب چرا گربه چهار دست و پا فرود می آید؟
جستجوی کتاب چرا گربه چهار دست و پا فرود می آید؟ در گودریدز

معرفی کتاب چرا گربه چهار دست و پا فرود می آید؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چرا گربه چهار دست و پا فرود می آید؟


 کتاب سومویی که نمی توانست گنده شود
 کتاب گفت و گوی دوراس / گدار
 کتاب اوژنی گرانده
 کتاب ژوزف بالسامو
 کتاب خانه نور
 کتاب بازی دوستانه