کتاب چرم ساغری

اثر اونوره دو بالزاک از انتشارات ناهید - مترجم: م.ا.به آذین-ادبیات فرانسه

در این رمان، شاید بیش از هر اثر دیگر بالزاک، روح بدبینی نویسنده منعکس گشته است. بالزاک این اثر را در یکصد و بیست‌ و پنج سال پیش، یعنی در سال ۱۸۳۱ میلادی نوشته است. ولی بسیاری از مسائلی که بدان اشاره می‌کند برای زمان حاضر نیز تازگی دارد و می‌تواند آموزنده باشد.


خرید کتاب چرم ساغری
جستجوی کتاب چرم ساغری در گودریدز

معرفی کتاب چرم ساغری از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چرم ساغری


 کتاب فوکو
 کتاب نانون
 کتاب متن هایی برای هیچ
 کتاب تصویرها
 کتاب نور دنیا
 کتاب افق