کتاب ژان ژنه و معماری خلا

اثر مهتاب بلوکی از انتشارات نشر نی - مترجم: ابوالفضل الله دادی-ادبیات فرانسه

این کتاب نوشته مهتاب بلوکی و ترجمه ابوالفضل الله دادی و بازبینی نویسنده بر ترجمه است

ژنه در آثار نمایشی‌اش اصطلاح «معماری خلاء» را به کار می‌برد. هدف این پژوهش روشن‌کردن ساخت‌های مضمومنی ـ نمایشی این معماری با بررسی انواع گسست‌ها، فاصله‌ها و شفافیت‌های خلاء است که خود را در نوعی گسست از واقعیت نشان می‌دهد. این گسست از طریق «بازی» و نمایش آن در صحنه به شیوه‌های گوناگون و ابهام میان «واقعی» و «ناواقعی» انجام می‌گیرد. ژنه با براندازی شخصیت نمایشی به شیوهٔ غایب و مستهلک‌سازی بی‌پایان آن در بازی انعکاس‌های آینه‌ای به شفافیتی بسیار فراتر از واقعیت اولیه خود آن دست می‌یابد. فضا و زمان ژنه‌ای با درهم‌شکستن زمان خطی، با توهم، با بازی و با ابهام، می‌کوشد خلاء واقعیت را در تمام سطوح نمایشی عامل کند و مضمون خلاء را به سرچشمه و غایت هرگونه آفرینش هنری تبدیل کند


خرید کتاب ژان ژنه و معماری خلا
جستجوی کتاب ژان ژنه و معماری خلا در گودریدز

معرفی کتاب ژان ژنه و معماری خلا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ژان ژنه و معماری خلا


 کتاب بادبادک ها
 کتاب مالک دنیا
 کتاب سفر به آفریقا
 کتاب مادر
 کتاب لاموزیکا دومین
 کتاب عشق در چهار تابستان