کتاب کاندید

اثر ولتر از انتشارات توس - مترجم: هانیه فهیمی-ادبیات فرانسه

ساده‌دل به حساب عادت، با دمیدن خورشید و به بانگ خروس از خواب برخاست. او هم چون جماعت اعیان نبود که کسل و بی‌حال تا وقتی که خورشید به نصف‌النهار برسد در رخت خواب می لولند، نه می‌توانند بخوابند و نه می‌توانند برخیزند؛


خرید کتاب کاندید
جستجوی کتاب کاندید در گودریدز

معرفی کتاب کاندید از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کاندید


 کتاب انتقادی و بالینی
 کتاب بی نظمی نوین جهانی
 کتاب شش گشت و گذار در جنگل های روایت
 کتاب اصول علم سیاست
 کتاب کارابان لجباز
 کتاب واپسین انسان