کتاب کین

اثر ژان پل سارتر از انتشارات گل آذین - مترجم: قاسم صنعوی-ادبیات فرانسه

«کین» هنرپیشه ی انگلیسی مشهوری است که در اوایل قرن نوزدهم میدرخشد وتمام مردم سطح بالای لندن برای تجلیل از او می شتابند.....


خرید کتاب کین
جستجوی کتاب کین در گودریدز

معرفی کتاب کین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کین


 کتاب کو گیتو و تاریخ جنون
 کتاب فرانسه در 30 روز
 کتاب آدولف ھ. دو زندگی
 کتاب فریادها
 کتاب سیاست تفکر
 کتاب هستی و نیستی