کتاب گربه

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات نیلوفر - مترجم: ناهید فروغان-ادبیات فرانسه

شخصیت‌های اصلی این رمان زن و مردی سالخورده‌اند که اندکی پس از مرگ همسران خود با هم آشنا می‌شوند و بعد از چند دیدار کوتاه ازدواج می‌کنند بی‌آن‌که شناختی از یکدیگر داشته باشند یا متوجه تفاوت‌های طبقاتی و فرهنگی‌شان باشند. سیمنون ساز و کار روانی‌ای که دو تن را به نفرت سوق می‌دهد استادانه ترسیم کرده است، اما آیا کل رابطه این دو نفر در این نفرت خلاصه می‌شود؟ این چیزی است که خواننده با مطالعه کتاب درخواهد یافت. گربه از نوشته‌های پلیسی سیمنون نیست. خواننده در این رمان با نویسنده‌ای رو به رو می‌شود که انگار با گوشت و پوستش آن‌چه را نوشته تجربه کرده است؛


خرید کتاب گربه
جستجوی کتاب گربه در گودریدز

معرفی کتاب گربه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب گربه


 کتاب اکسیر عشق
 کتاب مارسل پروست و ادراک زمان
 کتاب قلعه کارپات ها
 کتاب بررسی یک پرونده قتل
 کتاب هفت سال بعد
 کتاب آندروماک