کتاب گورمه رپسودی

اثر موریل باربری از انتشارات آوند دانش - مترجم: لیلا نظری-ادبیات فرانسه

این کتاب داستانی پر از خوشمزه‌هایی است که ما را به کمک حس چشایی و بویایی به دنیای درونی شخصیت‌های کتاب و همینطور به عمق زندگی و مرگ می‌برد.


خرید کتاب گورمه رپسودی
جستجوی کتاب گورمه رپسودی در گودریدز

معرفی کتاب گورمه رپسودی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گورمه رپسودی


 کتاب نقد چیست؟ و پرورش خود
 کتاب فرزند نوح
 کتاب زن سی ساله
 کتاب چگونه گورخر راه راه شد؟
 کتاب تدوین
 کتاب بازپسین گفت و گو