بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب فصلی در دوزخ

کتاب فصلی در دوزخ

اثر آرتور رمبو از انتشارات نگاه


 کتاب آینده در تخم مرغ هاست

کتاب آینده در تخم مرغ هاست

اثر اوژن یونسکو از انتشارات بیدگل


 کتاب نه/NO

کتاب نه/NO

اثر فرانس برکارد از انتشارات شمعدونی


 کتاب آرمانس

کتاب آرمانس

اثر استاندال از انتشارات نیماژ


 کتاب بچه های محل و راهزنان قطار

کتاب بچه های محل و راهزنان قطار

اثر پل ژاک بونزون از انتشارات کیمیا


 کتاب مردی در دور دست

کتاب مردی در دور دست

اثر کاترین پانکول از انتشارات ققنوس


 کتاب طبیعت انسانی

کتاب طبیعت انسانی

اثر سرژ ژونکور از انتشارات نگاه


 کتاب مطالبه سایه و داستان های دیگر

کتاب مطالبه سایه و داستان های دیگر

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیلوفر


 کتاب دایره المعارف وسیله ها

کتاب دایره المعارف وسیله ها

اثر مجموعه ی نویسندگان-ژوئل لوبوم از انتشارات محراب قلم


 کتاب زیدان

کتاب زیدان

اثر فردریک هرمل از انتشارات گلگشت