بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب پیشگویی های نوستراداموس

کتاب پیشگویی های نوستراداموس

اثر پوران فرخزاد از انتشارات زریاب


 کتاب قهرمان هندوچین

کتاب قهرمان هندوچین

اثر ذبیح الله منصوری از انتشارات نگاه


 کتاب اسکار روباه

کتاب اسکار روباه

اثر الیوییه لاریزا از انتشارات آناپنا


 کتاب سنت زیباشناسی فرانسوی

کتاب سنت زیباشناسی فرانسوی

اثر مجموعه ی نویسندگان-ژاک موریزو از انتشارات فرهنگ معاصر


 کتاب مگره و شبح

کتاب مگره و شبح

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب


 کتاب فرقه خودبینان

کتاب فرقه خودبینان

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات فرهنگ نشر نو


 کتاب خون و سیمان

کتاب خون و سیمان

اثر پی یر براندن از انتشارات بهجت


 کتاب ابتذال هایدگر

کتاب ابتذال هایدگر

اثر ژان لوک نانسی از انتشارات شوند


 کتاب اسپینوزا حکومت و دین

کتاب اسپینوزا حکومت و دین

اثر پی یر-فرانسوآ مورو از انتشارات پایان


 کتاب کنیز ملکه مصر

کتاب کنیز ملکه مصر

اثر میکل پیرامو از انتشارات نگارستان کتاب