بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب باغ های تسلّا

کتاب باغ های تسلّا

اثر پریسا رضا از انتشارات برج


 کتاب خطابه ها

کتاب خطابه ها

اثر آملی نوتوم از انتشارات قطره


 کتاب پرومته سست زنجیر

کتاب پرومته سست زنجیر

اثر آندره ژید از انتشارات وانیا


 کتاب زخم ما چندان تازه نیست

کتاب زخم ما چندان تازه نیست

اثر آلن بدیو از انتشارات هزاره سوم اندیشه


 کتاب دو گفت و گو

کتاب دو گفت و گو

اثر آلن بدیو از انتشارات هزاره سوم اندیشه


 کتاب کریستین لاگارد

کتاب کریستین لاگارد

اثر سیریل لشور از انتشارات جمهوری


 کتاب تعریف پسامدرن

کتاب تعریف پسامدرن

اثر ژان فرانسوا لیوتار از انتشارات کتاب آبان


 کتاب صدا در سینما

کتاب صدا در سینما

اثر میشل شی یون از انتشارات هزاره سوم اندیشه


 کتاب گفت و گوهای پس از یک خاکسپاری

کتاب گفت و گوهای پس از یک خاکسپاری

اثر یاسمینا رضا از انتشارات هزاره سوم اندیشه


 کتاب پرده ی صحرا

کتاب پرده ی صحرا

اثر پل ویریلیو از انتشارات هزاره سوم اندیشه