بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب پسربچه ها هم از ستاره ها زاده می شوند

کتاب پسربچه ها هم از ستاره ها زاده می شوند

اثر امانوئل ب دونگالا از انتشارات آگه


 کتاب واترلو

کتاب واترلو

اثر امیل ارکمان از انتشارات امیرکبیر


 کتاب دلم بدجور زندگی کردن می خواهد

کتاب دلم بدجور زندگی کردن می خواهد

اثر برنو آبراهام کرمر از انتشارات سخن


 کتاب جدا نشدنی ها

کتاب جدا نشدنی ها

اثر سیمون دوبووار از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب در باب نام

کتاب در باب نام

اثر ژاک دریدا از انتشارات نشر کتاب پارسه


 کتاب رویای شهر

کتاب رویای شهر

اثر اولیویه ژوناس از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب سال گذشته در مارین باد

کتاب سال گذشته در مارین باد

اثر آلن رب گری یه از انتشارات نسل آفتاب


 کتاب پاک کن ها

کتاب پاک کن ها

اثر آلن رب گری یه از انتشارات نسل آفتاب


 کتاب نوشتن برای زیستن

کتاب نوشتن برای زیستن

اثر ماساکو واتانابه از انتشارات نشر نی


 کتاب گمشدگان اقیانوس

کتاب گمشدگان اقیانوس

اثر ژول ورن از انتشارات پنگوئن