کتاب ادبیات چیست

اثر ژان پل سارتر از انتشارات نیلوفر - مترجم: مصطفی رحیمی -ادبیات فرانسه

Jean-Paul Sartre was one of the most important philosophical and political thinkers of the twentieth century. His writings had a potency that was irresistible to the intellectual scene that swept post-war Europe, and have left a vital inheritance to contemporary thought. The central tenet of the Existentialist movement which he helped to found, whereby God is replaced by an ethical self, proved hugely attractive to a generation that had seen the horrors of Nazism, and provoked a revolution in post-war thought and literature. In What is Literature? Sartre the novelist and Sartre the philosopher combine to address the phenomenon of literature, exploring why we read, and why we write.


خرید کتاب ادبیات چیست
جستجوی کتاب ادبیات چیست در گودریدز

معرفی کتاب ادبیات چیست از نگاه کاربران
نظریه معروف @تعهد نویسنده@ در این اثر سارتر منعکس شده، که در دوران جنگ سرد بین بلوک غرب و شرق، بین روشنفکران و نویسندگان هر دو اردوگاه، و به ویژه از سوی روشنفکران جهان سوم با استقبال روبرو شد و پیروان بسیاری داشت. اگرچه برخی معتقدند نظریه ی تعهد سارتر در ادبیات که لاجرم نویسنده را به عقیده ای سیاسی ملزم می کند، با نظریه ی آزادی انسان که توسط سارتر مطرح شده، مغایرت دارد. ادبیات چیست را ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی به فارسی زیبا و روانی برگردانده اند که در 1348 توسط خوارزمی (زمان؟) منتشر شده است. فصل بلندی از این کتاب (وضعیت نویسنده...)، در نسخه ی فارسی نیامده، و مترجمان برای این کار، دلایلی گنگ ارائه کرده اند که بنظر می رسد علت اصلی اش @سانسور@ دوران آریامهری بوده باشد.

در مورد ژان پل سارتر، مطلبی جداگانه نوشته ام؛
http://www.goodreads.com/author_blog_...


مشاهده لینک اصلی
من یک جمله تو پاورقی این کتاب رو خیلی دوست داشتم .

Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas .

در کل بنظر کتاب خوبی بود ، کاش اصطلاحاتش ترجمه نمی شد .

مشاهده لینک اصلی
باید برای کلاس های کارگاه خواندن مورد نیاز باشد؛ اغلب دانشجویان هنرهای رزمی تدریس می کنند اما معنی ندارند. سارتر، به شیوه خود در سال 1947، در اینجا یک رساله درباره ادبیات از طریق فلسفه، سیاست، تاریخ و آمریكا ارائه می دهد. زیبایی شناسی، درک رابطه بین نویسنده و آمپر؛ خواننده، نویسنده و \u0026 amp؛ خود و نویسنده و \u0026 amp؛ تاریخ. به شدت از طریق نقاط آزادی Sartres سیاسی، اما به طور کامل کشف و پر از حقیقت مهم است. @ عملکرد یک نویسنده است که تماس با یک بیل یک بیل. اگر کلمات بیمار هستند، ما برای درمان آنها هستیم. به جای آن، بسیاری از نویسندگان از این بیماری زندگی می کنند. در بسیاری از موارد ادبیات مدرن سرطان واژه است. ... چیزی شایسته تر از عمل ادبی است که به اعتقاد من پروزه ی شعر نامیده می شود و شامل استفاده از کلمات برای هارمونی های مبهم است که در مورد آنها بازتاب می شوند و از معانی مبهم ساخته می شوند که در تضاد با واضح است به معنی .... این همه نیست: ما در عصر عرفان زندگی می کنیم. بعضی از آنها اساسا بر اساس ساختار جامعه هستند؛ برخی از آنها ثانویه هستند به هر حال، نظم اجتماعي امروز بر عرفان آگاهي مبتني است، همانطور كه ​​اختلال نيز هست. [مانند نازیسم، گولیزم، کاتولیک، کمونیسم فرانسوی:]هیچ تضمینی وجود ندارد که ادبیات جاودانه باشد. ... اگر نویسندگان آن را از دست بدهند، برای ما خیلی بد است. اما همچنین برای جامعه خیلی بد است. ... البته همه چیز خیلی مهم نیست. جهان بدون ادبیات می تواند بسیار خوب عمل کند. اما می تواند بدون انسان بهتر شود. @

مشاهده لینک اصلی
خوب، Sartre آن، بنابراین بحث برانگیز مطلوب است، اما، ITS SARTRE!

مشاهده لینک اصلی
این را بخوانید برای یک سمینار تئوری ادبی که من دارم. یک گزارش دقیق و بسیار طبیعی از ادبیات و عمل خواندن، به خصوص بحث سارتر در مورد چگونگی تجربه یک نویسنده که خواندن کار خود را اساسا متفاوت از خواننده است که خواندن کسی که کار را انجام می دهد و چگونه نویسنده به خواننده هدایت می کند روند ایجاد نویسندگان کار می کند. بخش انتهایی در مورد وضعیت نویسندگی در سال 1947، سیاستمدارانه تر و کارآمدتر است، اما همچنان ارزش خواندن را دارد، زیرا بیت های قبلی را در زمینه های تاریخی خود در بر می گیرد و به روشن کردن جایی که سارتر از آن می آید، کمک می کند.

مشاهده لینک اصلی
او باعث غم انگیز شدن محل و ادعاهای فلسفی او می شود، اما معمولا لمس و اغلب نویسنده پرشور است. یک اشتیاق آنقدر بزرگ است که وسوسه می شود تا آن را به زمان هایی که این را نوشتید مرتبط سازد. یک زمان که هر کدام و همه مبهم را قابل فهم می سازد.

مشاهده لینک اصلی
بیشتر درباره ادبیات تعهد، عمل سیاسی و مشارکت. بیشتر مربوط به شرایط پیش و پس از جنگ از نویسندگان فرانسوی است. خوب خواندن

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ادبیات چیست


 کتاب انسان دانشگاهی
 کتاب قرارداد اجتماعی
 کتاب اسکار و خانم صورتی
 کتاب طاعون
 کتاب باباگوریو
 کتاب فراتر از بودن