بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب زندانی کازابلانکا

کتاب زندانی کازابلانکا

اثر موریس دوکبرا از انتشارات امیرکبیر


 کتاب خودم را می سفرم

کتاب خودم را می سفرم

اثر ژولیا کریستوا از انتشارات قطره


 کتاب تمایز

کتاب تمایز

اثر پی یر بوردیو از انتشارات نشر ثالث


 کتاب نظریه کنش

کتاب نظریه کنش

اثر پی یر بوردیو از انتشارات نقش و نگار


 کتاب درس هایی از جامعه شناسی پی یر بوردیو

کتاب درس هایی از جامعه شناسی پی یر بوردیو

اثر پاتریس بون ویتز از انتشارات آگه


 کتاب جامعه شناس و مورخ

کتاب جامعه شناس و مورخ

اثر پی یر بوردیو از انتشارات گل آذین


 کتاب نان غربت

کتاب نان غربت

اثر هانری تروایا از انتشارات قطره


 کتاب از چشم نابینایان

کتاب از چشم نابینایان

اثر دنی دیدرو - مجموعه ی نویسندگان از انتشارات ماهی


 کتاب تاریخ هخامنشیان

کتاب تاریخ هخامنشیان

اثر پی یر بریان از انتشارات توس


 کتاب داریوش در سایه ی اسکندر

کتاب داریوش در سایه ی اسکندر

اثر پی یر بریان از انتشارات ماهی