بهترین های ادبیات فرانسه

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات فرانسه و نویسندگان فرانسوی
 کتاب تاریخ مرگ

کتاب تاریخ مرگ

اثر فیلیپ آریس از انتشارات علم


 کتاب آموزش برای دوران جهانی

کتاب آموزش برای دوران جهانی

اثر مجموعه ی نویسندگان-ادگار مورن از انتشارات علم


 کتاب مارتین لوتر کینگ

کتاب مارتین لوتر کینگ

اثر هوبر ژربو از انتشارات دبیر


 کتاب اقتباس برای تلویزیون

کتاب اقتباس برای تلویزیون

اثر شانون ولز-لاسان از انتشارات سروش


 کتاب افسونگران

کتاب افسونگران

اثر ژنویو بریزاک از انتشارات قطره


 کتاب کمدی با کشوهای رنگی

کتاب کمدی با کشوهای رنگی

اثر اولیویا روئیس از انتشارات ققنوس


 کتاب پایان خوش

کتاب پایان خوش

اثر محمد الخطیب از انتشارات قطره


 کتاب خاطرات ریمون آرون (2جلدی)

کتاب خاطرات ریمون آرون (2جلدی)

اثر رمون آرون از انتشارات هرمس


 کتاب کولاک

کتاب کولاک

اثر ماری ونتراس از انتشارات خوب


 کتاب سرزمین ارواح

کتاب سرزمین ارواح

اثر ماری اوبینه از انتشارات محراب قلم