کتاب اراده به دانستن

اثر میشل فوکو از انتشارات نشر نی - مترجم: نیکو سرخوش-ادبیات فرانسه

Why, in the past few centuries, have we increasingly come to see our identity as bound up with our sexuality? Why have we come to study sex with such great interest? He does not assume that the concept of sexuality denotes something fixed. Instead, he follows a trail that suggests that our concept of sexuality has carried a number of different meanings, has been used in a number of different ways, and has served a number of different purposes. There is not a fixed "thing" that is our sexuality. Rather, sexuality has been employed as a tool for distributing certain kinds of power.


خرید کتاب اراده به دانستن
جستجوی کتاب اراده به دانستن در گودریدز

معرفی کتاب اراده به دانستن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اراده به دانستن


 کتاب چهاردهم ژوییه
 کتاب قبل از طوفان (۸ جلدی)
 کتاب نگاهی به پدیدارشناسی
 کتاب آدمک حصیری
 کتاب چگونه درباره کتابهایی که نخوانده ایم حرف بزنیم؟
 کتاب زیبایی شناسی نمایشی ژان ژنه