کتاب اوضاع در ارتفاعات کلیمانجارو رو به راه است

اثر رومن گاری از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سمیه نوروزی-ادبیات فرانسه

زن آن‌قدر جوان بود. آنقدر دست و پایش را گم کرده بود، با چنان اعتمادی او را نگاه می‌کرد و آن‌قدر پرنده جلوی چشمان مرد، روی تل ماسه ها جان داده بودند که یک آن فکر نجات یکی از آن‌ها، زیباترین‌شان، حفظ جانش، داشتنش، این‌جا ته دنیا، رسیدن به خط پایان زندگی‌اش، ساده‌لوحی مطلقی را که تا آن موقع هنوز پشت ریشخندش و قیافه‌ی سرخورده‌اش مخفی مانده بود، به او بازگرداند.


خرید کتاب اوضاع در ارتفاعات کلیمانجارو رو به راه است
جستجوی کتاب اوضاع در ارتفاعات کلیمانجارو رو به راه است در گودریدز

معرفی کتاب اوضاع در ارتفاعات کلیمانجارو رو به راه است از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اوضاع در ارتفاعات کلیمانجارو رو به راه است


 کتاب سردی و شقاوت
 کتاب دیرینه شناسی دانش
 کتاب زندگی گذران
 کتاب نود و سه
 کتاب اراده به دانستن
 کتاب مرگ شهریار سنگور