کتاب ایران و ایرانیان

اثر ژان پل رو از انتشارات جامی - مترجم: محمود بهفروزی-ادبیات فرانسه

شکل گیری حکومت های ملی که قدرت زیادی ندارد، ما را وارد می سازد تا به اسامی اقوام گوناگون معنایی بدهیم که نه تراژدی است و نه زبانشناسی، بلکه سیاسی است، چون این معنا اقوام را در ملتی متحد شکل می دهد که به آن تعلق دارند


خرید کتاب ایران و ایرانیان
جستجوی کتاب ایران و ایرانیان در گودریدز

معرفی کتاب ایران و ایرانیان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ایران و ایرانیان


 کتاب سالامبو
 کتاب مانون لسکو
 کتاب تصویرها
 کتاب زندگی در دنیای متن
 کتاب تیرانداز درازکش
 کتاب تابستان