کتاب بلفگور

اثر آرتور برند از انتشارات اختران - مترجم: مهران زنده بودی-ادبیات فرانسه

در تمام عمر حرفه‌ای‌ام بارها با حوادث شگفت‌انگیز و خارق‌العاده‌ای مواجه شده‌ام، اما باید اعتراف کنم که این بار هیچ درک نمی‌کنم که چه اتفاقی افتاده. صدایی پر طنین حرف او را قطع کرد: همکار عزیز، من می‌توانم بگویم چه اتفاقی افتاده!؛


خرید کتاب بلفگور
جستجوی کتاب بلفگور در گودریدز

معرفی کتاب بلفگور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بلفگور


 کتاب خاطرات جنگ ۱۹۳۹-۱۹۴۱
 کتاب تاریخ مرگ
 کتاب آموزش برای دوران جهانی
 کتاب مارتین لوتر کینگ
 کتاب اقتباس برای تلویزیون
 کتاب افسونگران