کتاب تندباد

اثر لوران گوده از انتشارات نشر چشمه - مترجم: حسین سلیمانی نژاد-ادبیات فرانسه

در اين رمان با شخصيتی خاص مواجه می‌شويم، كسی كه از زندگی به تنگ آمده. شاهد فساد و تلخی و رنجی است كه بر او و پيرامونش می‌گذرد و برای همين مدام مشغول روايت از جهان خشنی است كه او را در بر گرفته است و به قول خودش «دوست دارد سياه و آزاد بميرد.» به همين خاطر تندباد رمانی است مملو از خرده‌روايت از محلات پست، درگيری‌ها و تلاش برای حفظ هويت. راوی كهنه‌كار رمان مانند قصه‌گويان سياه‌پوست قرن نوزدهمی يك‌ريز روايت می‌كند و مخاطب را ميخ‌كوب قصه‌ها و كلماتش می‌كند؛


خرید کتاب تندباد
جستجوی کتاب تندباد در گودریدز

معرفی کتاب تندباد از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تندباد


 کتاب زیباترین جای جهان این جاست
 کتاب چه باید کرد؟
 کتاب ماشین اندیشه نگار
 کتاب کلمات
 کتاب گریز دلپذیر
 کتاب آندروماک