کتاب حرمسرای قذافی

اثر آنیک کوژان از انتشارات نشر ثالث - مترجم: بیژن اشتری-ادبیات فرانسه

هشداری آگاهی بخش درباره هزینه‌های شخصی‌ای که مردم در زیل نظام توتالیتر متحمل می‌شوند.
پابلیشر ویکلی

آدم ربایی، تجاوز، تحقیق و خشونت این سرنوشت انبوهی از زنانی بود که در چنگ معمر قذافی‌، حاکم مستبد لیبی افتادند. آنتیک کوژآن نظام وحشتناکی را شرح می‌دهد که در آن زنان جوان به ارضای نیازهای حیوانی قائد اعظم ,ادار می‌شدند
ال


خرید کتاب حرمسرای قذافی
جستجوی کتاب حرمسرای قذافی در گودریدز

معرفی کتاب حرمسرای قذافی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب حرمسرای قذافی


 کتاب درس هایی برای خوش زیستن در زندگی زناشویی
 کتاب مالون می میرد
 کتاب ناپلئونی کوچک
 کتاب رام کردن پلنگ
 کتاب مرفی
 کتاب یادداشت ها