کتاب سایه های شب

اثر امیل زولا از انتشارات نگاه - مترجم: علی اکبر معصوم بیگی-ادبیات فرانسه

سایه‌های شب، هفدهمین رمان از زنجیره‌های داستانی " خانواده‌ی روگن- ماکار"، از پر حادثه‌ترین و بی‌پرده‌ترین رمان‌های امیل زولا نویسنده‌ی بزرگ فرانسوی است. این رمان در یک سطح داستان جنایت و پیمان‌شکنی و شور تصاحب و عشق و مرگ است، همچنان که روایت شبکه‌های در هم پیچیده‌ی راه‌آهن و شتاب درنگ‌ناپذیر برای رسیدن به آینده نیز هست، اما در سطحی دیگر، در حکم ژرف‌نگری دلسوزانه و ناشناخته، بدوی و کوری هستند که بیرون از حیطه‌ی اختیار آنان خودسرانه عمل می‌کنند؛


خرید کتاب سایه های شب
جستجوی کتاب سایه های شب در گودریدز

معرفی کتاب سایه های شب از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سایه های شب


 کتاب شبح سرگردان
 کتاب تردید مگره
 کتاب مرگ کسب و کار من است
 کتاب تجربه گرایی و سوبژکتیویته
 کتاب ریشه های آسمان
 کتاب مرگ نور