کتاب سه روایت از زندگی

اثر یاسمینا رضا از انتشارات نشر نی - مترجم: فرزانه سکوتی-ادبیات فرانسه

Henri and Sonia are thrown into disarray when Hubert and Ines arrive for dinner one day earlier than expected. As the evening degenerates, the couples are given a second and third chance to revisit their differences and end on a different note.


خرید کتاب سه روایت از زندگی
جستجوی کتاب سه روایت از زندگی در گودریدز

معرفی کتاب سه روایت از زندگی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سه روایت از زندگی


 کتاب بالماسکه ی دزدان
 کتاب گفتمان و حقیقت
 کتاب درس هایی برای خوش زیستن در زندگی زناشویی
 کتاب تودوروف در تهران
 کتاب دکتر کنوک
 کتاب نان غربت