کتاب شکیبایی مگره

اثر ژرژ سیمنون از انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب - مترجم: عباس آگاهی-ادبیات فرانسه

مگره که صورتش را به طرف منظره‌ی آرام رودخانه‌ی سن گردانده بود، رفتن آن‌ها را ندید. او، روی ساحل رودخانه، دنبال اشباح آشنا می‌گشت. شبح آن مردی که با قلاب ماهی می‌گرفت. مگره او را، از سال‌ها پیش، ماهیگیر خودم نامید. گرچه بی‌گمان نمی‌توانست شخص واحدی باشد. آن‌چه اهمیت داشت این بود که همیشه مردی در آن‌جا، کنار پل سن ـ میشل، برای ماهیگیری و جود داشت؛


خرید کتاب شکیبایی مگره
جستجوی کتاب شکیبایی مگره در گودریدز

معرفی کتاب شکیبایی مگره از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شکیبایی مگره


 کتاب بازپسین گفت و گو
 کتاب جامعه شناس و مورخ
 کتاب منشاء درد ما جای دورتری است
 کتاب وعده گاه شیر بلفور
 کتاب سگ سفید
 کتاب تاریخ فلسفه قرن هجدهم