کتاب فرهنگ اسامی خاص روبر

اثر آملی نوتومب از انتشارات ایجاز - مترجم: دینا کاویانی-ادبیات فرانسه

برای نويسنده، هيچ وسوسه‌ای بزرگ‌تر از آن نيست كه بخواهد زندگی‌نامه‌ی قاتلش را بنويسد. فرهنگ اسامی خاص روبر: عنوان يك فرهنگ است تا تداعی‌كننده‌ی همه‌ی آن‌چه باشد كه پيش از اجرای حكمم، در ذهن قاتلم تداعی شده است. اين كتاب زندگی كسی است كه مرا می‌كشد.


خرید کتاب فرهنگ اسامی خاص روبر
جستجوی کتاب فرهنگ اسامی خاص روبر در گودریدز

معرفی کتاب فرهنگ اسامی خاص روبر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فرهنگ اسامی خاص روبر


 کتاب زندگی در پیش رو
 کتاب تئاتر فلسفه
 کتاب آوازهای کوچکی برای ماه
 کتاب وات
 کتاب دردسرهای یک چینی در چین
 کتاب سال غریب