کتاب فرهنگ اسامی خاص روبر

اثر آملی نوتومب از انتشارات ایجاز - مترجم: دینا کاویانی-ادبیات فرانسه

برای نويسنده، هيچ وسوسه‌ای بزرگ‌تر از آن نيست كه بخواهد زندگی‌نامه‌ی قاتلش را بنويسد. فرهنگ اسامی خاص روبر: عنوان يك فرهنگ است تا تداعی‌كننده‌ی همه‌ی آن‌چه باشد كه پيش از اجرای حكمم، در ذهن قاتلم تداعی شده است. اين كتاب زندگی كسی است كه مرا می‌كشد.


خرید کتاب فرهنگ اسامی خاص روبر
جستجوی کتاب فرهنگ اسامی خاص روبر در گودریدز

معرفی کتاب فرهنگ اسامی خاص روبر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فرهنگ اسامی خاص روبر


 کتاب چشم هایت
 کتاب فرهنگ اسامی خاص روبر
 کتاب فهرست چیزهایی که دلم می خواهد
 کتاب برهوت عشق
 کتاب تئاتر فلسفه
 کتاب تو خودت را دوست نداری