کتاب فوکو را فراموش کن

اثر ژان بودریار از انتشارات مرکز - مترجم: پیام یزدانجو-ادبیات فرانسه

ژان بودریار، نظریه‌پرداز بلندآوازه فرانسوی و سردمدار پسامدرنیسم، مهم‌ترین چرخش فکری خود را با حمله‌ای سنگین به آرای میشل فوکو به نمایش گذاشته است. بودریار در این کتاب اساس اندیشه فوکو را به چالش کشیده، نظام غالب و غول‌آسایش را از درون متلاشی می‌کند. او سخن‌پردازی فوکو در باب مقولات محوری آثارش یعنی «قدرت» و «میل جنسی» را به پرسش می‌کشد و دوران این سخن را سپری شده می‌داند. هفت سال پس از فراموش کردن فوکو، بودریار در گفت‌و‌گویی با لوترنژه شرکت می‌کند تا این بار خود را به دست فراموشی بسپارد. آن متن و این مصاحبه در کنار هم، با ضرباهنگ شتاب‌ناک، سبک‌گزین گویه‌وار و لحن جدل‌بار خود، معرف ارای اندیشه‌وری شده‌اند که غرابت و تازگی نوتارش یادآور نیچه است.


خرید کتاب فوکو را فراموش کن
جستجوی کتاب فوکو را فراموش کن در گودریدز

معرفی کتاب فوکو را فراموش کن از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فوکو را فراموش کن


 کتاب درس
 کتاب مگره و آقای شارل
 کتاب زندگی مشترک جرات می خواهد
 کتاب زهر عشق
 کتاب یادداشت ها
 کتاب مسیح در شقایق